Verandersamen.nl
Diensten

Diensten

Je kunt bij mij terecht voor coaching, communicatie en advies bij verandering, samenwerking of ontwikkeling in jouw team, project of organisatie. Wat passend is in de mate van begeleiding is natuurlijk sterk afhankelijk van jouw vraag en wat je wil bereiken.

Voor swingende teams en succesvolle organisaties

Je kunt met mij meerdere kanten op. Van het verbeteren van samenwerking in teams tot advies over organisatieontwikkeling of projectcommunicatie. Door het vergroten van het bewustzijn van gedrag en communicatie ontstaan mogelijkheden voor verandering. Daarom ga ik graag in gesprek over jouw vraag. Klik op een dienst voor meer informatie en de concrete activiteiten die daarbij horen.

Teamcoaching

Samenwerken als team begint bij het helder krijgen van jullie onderlinge afhankelijkheid: ‘wie zijn jullie en wat heb je met elkaar te doen’? Ik begeleid jullie stap voor stap door alle ontwikkelingsfases van samenwerking. Wat bindt jullie en waar willen jullie naartoe? Waarom lukt het niet om daar te komen en wat houdt de huidige situatie in stand? Teamcoaching is er voor alle soorten teams: beginnende en ervaren. Uitvoerende en managementteams.

“Wat heb je met elkaar te doen en welk gedrag hoort daarbij?”

Verandercoaching

Wat wil je veranderen? Waarom lukt het (nog) niet daar stappen in te zetten en wat houdt je tegen? Door oefeningen en werkvormen die het bewustzijn vergroten help ik om inzicht te verschaffen in je huidige en gewenste situatie. Welke overtuigingen zitten er onder het huidige gedrag en wat zou ik eigenlijk willen? Door het het gesprek hierover op gang te brengen, leer je reflecteren op je eigen gedrag en zo je mogelijkheden te vergroten. Ik ondersteun je om de eerste stappen te zetten en acties te formuleren waarmee je weer verder kan.

Organisatieontwikkeling

Een lerende organisatie is in staat om optimaal in te spelen op veranderingen in haar omgeving. Dit vraagt om flexibele medewerkers en managers die goed met elkaar kunnen samenwerken en communiceren. Op inhoudelijk- en betrekkingsniveau. Maar ook een helder beeld van de ontwikkelingen in de context en de betekenis hiervan voor de organisatie: ‘de bedoeling’. Ik begeleid jullie bij het helder krijgen van ‘het waarom’ van de organisatie, je identiteit. Van je missie en visie tot aan kernwaarden en -kwaliteiten. Want een helder zelfbeeld, geeft je meer mogelijkheden om je omgeving te beïnvloeden.

Procesbegeleiding

Gezonde communicatie versterkt verbindingen tussen medewerkers in een organisatie en met de relaties buiten de organisatie. Vaak wordt tijdens vergaderingen veel gepraat over de inhoud (het ‘wat), maar is minder ruimte voor het proces van samenwerken (het ‘hoe’). Wat willen we bereiken? Draagt onze interactie hieraan bij? Wat spreken we hier met elkaar over af?

Communicatieadvies

Goede communicatie versterkt verbindingen tussen medewerkers in een organisatie en met de relaties buiten de organisatie. Ik geef advies over interne communicatie en samenwerkingsvraagstukken, maar ook hoe je je het beste extern kunt positioneren en kunt communiceren in verschillende omstandigheden. Dit begint bij goed luisteren naar de doelgroepen die je wil bereiken. Wie zijn het? Wat beweegt hen en wat vinden zij belangrijk? Na een gedegen analyse kies je een strategie en bijpassende middelen, kanalen en boodschappen. Dat is effectief communiceren.

Effectief communiceren kan alleen als je anderen echt begrijpt