Verandersamen.nl
Hoe het werkt

Hoe het werkt

Een traject begint altijd met het verkennen van jouw of jullie vraag. Zonder vraag, geen begeleiding. Daarnaast is het verkennen van het doel (wat wil je veranderen of bereiken?) onderdeel van de intake. Zodra de intake is afgerond maken we een ontwerp of stappenplan. Binnen opdrachten die te maken hebben met team-, verandercoaching of organisatieadvies werk ik globaal met drie fases. Soms met meer als de opdracht daarom vraagt. Ik zal kort per fase toelichten wat je daarin kunt verwachten.

“Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”

Albert Einstein

De fasering

Intake

Verkennen en onderzoeken

Na de kennismaking maak ik een debriefing en offerte. Na de opdrachtverlening gaan we verder in gesprek om de situatie in kaart te brengen. Wie zijn er betrokken? Wat is de vraag? Wat is de gewenste situatie?

  • De vraag
  • Aanleiding (waarom?)
  • Doel of (beoogd) resultaat
  • Voorwaarden voor succes

De intake wordt afgesloten met een contract. Dit mogen we van elkaar verwachten, onder deze voorwaarden en met een gedeeld beoogd resultaat. Daarna start het traject.

Traject

Uitvoeren en reflecteren

Het traject bestaat uit een stappenplan, waarin wordt ingezoomd op ontwikkelpunten en wordt beschreven wat door welke interventie wordt beoogd. Bij iedere sessie maak ik gebruik van verschillende:

  • Spel- en werkvormen
  • Modellen en theorieën
  • Scans en metingen
  • Methodes
  • Gespreksvormen
  • Evaluaties en reflecties

Vast onderdeel van het traject is de functionele analyse: wat houdt de huidige situatie in stand? De hindernis die je tegenkomt bij de verandering, bepaalt wat je nodig hebt (de hulpbron).

Zo krijgen we zicht op de voorwaarden voor verandering en hoe wordt daar in de huidige situatie (niet) aan voldaan?

Resultaat

Evalueren en afronden

Na iedere sessie volgt een evaluatie, evenals na het gehele traject. Daarin zoomen we in op het (beoogde) resultaat en of dit gerealiseerd is:

Zijn we tevreden of is er nog iets extra’s nodig? Zijn er nog open eindjes of zaken die besproken moeten worden voordat we afronden? Ook ben ik altijd benieuwd naar jullie ervaring van mij (feedback).

Soms kan het zijn dat het resultaat uitblijft en dat iets of iemand anders jullie (beter) verder kan brengen. Ik kan jullie dan voorstellen aan iemand anders binnen mijn netwerk.