Verandersamen.nl
Mijn loopbaan

Mijn loopbaan

Iedereen heeft zijn eigen verbindend verhaal over zijn loopbaan. Een verhaal dat niet op zichzelf staat, maar dat is vervlochten met je levensloop en de gebeurtenissen in je leven. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Dit is het mijne.

Jeugdparticipatie
Voor mijn studie communicatiesystemen in Utrecht studeerde ik af bij het NISB op het onderwerp ‘communicatie binnen de (jeugd)participatie’. Dat jongeren konden meedoen, meedenken en meebeslissen over onderwerpen die voor hen van belang waren, vond ik toen al erg belangrijk. Vanuit het oogpunt van gelijkwaardigheid, maar ook om jongeren te zien groeien. Dat ze meer konden bereiken dan ze zelf dachten.

Ik heb sterke pedagogische waarden. Mensen zien groeien in hun ontwikkeling, daar word ik heel blij van.

Onderwijs
Na mijn afstuderen was ik zoekende. Begon aan de PABO, stopte na een jaar en werkte vervolgens een halfjaar als leraar Engels op een schooltje in Nepal. Bij terugkomst in Nederland startte ik als docent communicatie, voorlichting en (gedrags)verandering op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Jongeren iets leren vond ik leuk, maar het beoordelen stond me tegen. Ook bleef ik nieuwsgierig naar de communicatiesector.

Een docent beoordeelt of de student in zijn ontwikkeling aan de gestelde eisen voldoet. Met die systeem-paradox kon ik moeilijk omgaan.  

Nationale Jeugdraad
Bij NJR kon ik mijn passie voor jongeren, participatie en communicatie combineren. Als communicatiemedewerker leerde ik er medewerkers te ondersteunen in hun communicatie met jongeren. Zij zetten hun talenten in bij projecten voor maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, gelijkheid en diversiteit. Om daar meer mee te doen volgde ik een HRM-opleiding in Tilburg, waar ik kennismaakte met coaching, leren en ontwikkelen.

Het is gezond om af en toe geestelijk te vervellen. Je oude overtuigingen los te laten en te vervangen voor nieuwe. Simpelweg omdat de oude je belemmeren in je ontwikkeling.

Ex-gedetineerden
Na de geboorte van ons eerste kind wilde ik dicht bij huis werken en vond een baan bij de Radboud Universiteit. Na enkele jaren nam ik er ontslag en begon aan een tijdelijke baan bij Stichting Moria. Een huis waarin ex-gedetineerden een kans krijgen op hun leven weer op orde te krijgen. Een plek van vergeving en een nieuw begin. Daar leerde ik dat ieder mens een nieuwe kans verdient.

Hoe fout het gedrag ook, een mens kan nooit schuldig zijn aan zijn eigen onvermogen. Anderen zijn altijd (mede)verantwoordelijk.

Communicatief begeleiden
Na Moria werd ik regisseur communicatie bij welzijnsorganisatie Tandem. Ook daar ondersteunde ik medewerkers bij hun communicatie. Daarna volgde een fusie met Het Inter-lokaal, die ik communicatief mocht begeleiden. Ik leerde wat er nodig is om organisaties met verschillende culturen samen te voegen. Naast merksessies en organisatiedialogen met als resultaat een nieuw verbindend verhaal voor Bindkracht10, was ik nauw betrokken bij het traject tot zelforganisatie.

Zelforganisatie gaat ervan uit dat mensen gebaat zijn bij zoveel mogelijk autonomie. Binnen duidelijk gestelde kaders.

Teamcoaching
Om de zelforganisatie binnen de teams te begeleiden werden teamcoaches gezocht. Een leuke uitdaging op mijn lijf geschreven. Echter wist ik weinig van het vak. Om professioneel te kunnen begeleiden volgde ik daarom de post-hbo opleiding teamcoaching bij Coachboulevard. Zo leerde ik patronen herkennen en succesvol interveniëren in de sociale interactie in het hier-en-nu. Na vele interne ontwikkelingen werd er gekozen voor een andere besturingsvorm. Er bleek geen plek meer voor teamcoaches. Om mijn groeipotentieel te benutten, nam ik een moeilijk besluit: ik nam ontslag.

Een teamcoach begeleidt teams en organisaties in hun ontwikkeling en wordt daarom ook wel sociaal pedagoog genoemd.

Verandersamen.nl
In 2022 begon ik voor mezelf. Om teams en organisaties doelgericht te kunnen begeleiden bij hun communicatie en samenwerking. Dat sloot naadloos aan bij de opleiding tot NLP-practitioner die ik recent afrondde. Daarbij draait het om de innerlijke beleving en activering van menselijke vermogens. Alles is te leren en aanwezig in het hier-en-nu.

Je kunt vaak meer dan jezelf denkt. Wie weet welke verandering jij in gang zet…

Wil jij je ook ontwikkelen? Je eigen doelen behalen of die van jouw team of organisatie? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking