Verandersamen.nl
Projectcommunicatie

Projectcommunicatie

Is de betrokkenheid van deelnemers laag? Zijn alle stakeholders goed in beeld? Worden de juiste doelen niet gehaald?

Met projectcommunicatie werk je aan:

 • Inzicht in het te veranderen gedrag en bepalende factoren
 • Betere samenwerking tussen alle betrokkenen
 • Het behalen van gezamenlijke en gedragen projectdoelstellingen
 • Betere resultaten bij de te bereiken doelgroepen
 • Meer participatie van alle stakeholders bij je project

Eerst goed analyseren, dan pas uitvoeren

Ieder project heeft doelen, waarbij draagvlak en samenwerking van alle betrokkenen vaak een kritische succesfactor is. Alle stakeholders, van bewoners tot overheid, hebben hun eigen belangen. Soms ook tegenstrijdige. Goede projectcommunicatie begint met het verkennen van deze belangen: een goede analyse van alle stakeholders en doelgroepen. Zo wordt in beeld gebracht wat mensen verbindt en wat er aan communicatie nodig is om samen aan gemeenschappelijke doelen te werken. Van doelgroepenanalyse tot communicatieplan. Van strategie tot uitvoering.

“Ieder project kan slagen als je bereid bent goed te luisteren”

Effectief communiceren

Zo werken we van buiten naar binnen. Of van groot naar klein. Uitzoomen, analyseren en weer inzoomen. Het gedrag bepaalt de houding en welke kennis moet worden ingezet. Kaders van het project dienen in tijd, geld en invloed voor alle betrokkenen zo helder mogelijk te zijn. Zo vergroot je de kans op interventies die echt werken. De gekozen boodschappen, middelen en kanalen dragen allemaal bij aan het beoogde effect. Dit effect bepaalt ook of de gekozen strategie succesvol was. Zo niet? Dan is de analyse niet voldoende uitgevoerd en is er iets anders nodig om mensen in beweging te krijgen.

Effectief communiceren is alleen mogelijk als je de ander echt begrijpt”

Je kunt mij ook vragen voor:

 • Stakeholderanalyses
 • Doelgroepenonderzoek
 • Communicatiestrategie
 • Behoeftenonderzoek
 • Campagnecommunicatie
 • Omgevingscommunicatie
 • Communicatieplannen

Begeleiding

 • Participatietrajecten
 • Implementatiebegeleiding
 • Adoptietrajecten
 • Communitybuilding
 • Gedragsveranderingstrajecten
Meer weten of samenwerken? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking