Verandersamen.nl
Projecten

Projecten

Wil je met mensen verandering realiseren? Luister dan naar wat voor hen echt belangrijk is!

Tijdens projecten wordt veel samengewerkt. Zowel binnen (in projectteams) als buiten (met stakeholders, doelgroepen en omgeving). Vaak met concrete doelen om blijvende impact te realiseren of een situatie te veranderen. Dat lukt niet altijd even goed. Vaak omdat doelgroepen anders reageren als voorspelt en niet de gewenste (gedrags)verandering vertonen. Communicatie vervult in beide gevallen een belangrijke functie. Het is de smeerolie, die de motor laat lopen en daarmee een kritische succesfactor is in het slagen van het project. Samen doen we onderzoek naar doelgroepen, hun eigenschappen en verschillende belangen. Zo creëren we een communicatiematrix die werkt en de juiste snaar weet te raken. Meer weten?

“Blijvende verandering vereist een grondige aanpak, in zowel de analyse, uitvoering als evaluatie”

Bekijk mijn diensten op het gebied van projectcommunicatie en communicatieadvies