Verandersamen.nl
Organisaties

Organisaties

Een organisatie is altijd onderdeel van een bepaald systeem. Daarin vervult het een belangrijke functie, anders is er geen bestaansrecht. Ik help om deze functie helder te krijgen en om te zetten in communicatiemiddelen, zodat extern zowel positie als imago wordt versterkt. Intern levert dit bewustzijn van de eigen identiteit zowel nieuwe (gezamenlijke) energie op, als duidelijkheid in richting en koers. Maar dit moet ook duurzaam worden geborgd. Zodat er een zelflerende organisatie ontstaat, die blijft werken aan kwaliteit en flexibel kan inspringen op ontwikkelingen. Ik kan daarin adviseren. Meer weten?

Verandering is de enige constante in de wereld. Dat vraagt om organisaties die constant veranderen.

Heraclitus (Grieks filosoof)

Bekijk mijn diensten op het gebied van organisatieontwikkeling, communicatieadvies en verandercoaching