Verandersamen.nl
Visie op communicatie en samenwerken

Visie op communicatie en samenwerken

Communicatie is bedoeld is om mensen te verbinden. Door betere communicatie, ga je beter samenwerken. Beter samenwerken, leidt tot betere resultaten voor het geheel. Stop dus met het zoeken naar de oorzaak of schuldige. Die is er niet. Het zit in de interactie. Altijd. Het gebeurt tussen jullie!

We kunnen niet zonder anderen, maar worden er door onze complexe sociale verbanden en structuren ook door beperkt. Dit staat ook wel bekend als ’the double bind’. Het vaak tegenstrijdige verlangen naar autonomie en relatie. wat zich uit in dubbelzinnige boodschappen in onze communicatie. De dubbele binding uit zich vaak in patronen binnen de relaties in onze samenleving: kinderen en ouders, burgers en overheid, managers en medewerkers, docent en leerling etc.

In onze opvoeding zit een onmogelijke keuze tussen helemaal jezelf
mogen zijn (authenticiteit) en je afhankelijkheid van anderen (relatie)
.

Wat gebeurt daar dan?…
Dat kun je onderzoeken. Het begint met naar elkaar te luisteren. Maar ook door te spelen, te leren, van en met elkaar, te proberen en reflecteren. Door je uit te spreken en stiltes te laten vallen. Zo maken we de onderstroom deel van de bovenstroom, totdat het verschil verdwijnt. Soms ongemakkelijk? Ja. Confronterend? Ja. Bevrijdend? Zeker. Verbindend? Dat ook! Ik ben tijdens dit leerproces jullie sponsor en spiegel.

De veranderopgave ligt in de context
De interactie in het team of organisatie is er door het systeem waar jullie inzitten. Hoe verhouden jullie je daartoe? Wat is jullie functie? En wat vraagt dat systeem van ons. Hoe dubbelzinnig zijn deze vragen soms en hoe draagt onze interactie bij aan doelen die we onszelf stellen.

Uitzoomen-inzoomen
Door uit te zoomen en de situatie van een afstand te bekijken ontstaat ruimte. Door deze ruimte ontstaat inzicht in jullie patronen, waarmee jullie de huidige situatie in stand houden. Door dit actief vergroten van het bewustzijn van gedrag en communicatie, ontstaan mogelijkheden om de huidige (ongezonde) patronen te veranderen.

Doorbreek de patronen
Jezelf bevrijden van knellende structuren, patronen en gewoontes geeft verlichting. Het wordt lichter in je hoofd, waardoor nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. Maak ruimte, luister naar elkaars waarheid, gebruik het verschil en verander samen!

Ook samen veranderen? Neem dan contact op, dan gaan we samen in gesprek over jouw vraag.