Verandersamen.nl
Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Is de kwaliteit van de interactie laag? Is er gebrek aan betrokkenheid? Zijn afspraken niet helder?

Met procesbegeleiding werk je aan:

  • Bewustwording van leer- en ontwikkelprocessen
  • Meer betrokkenheid van medewerkers bij veranderingen
  • Betere interactie en samenwerking in het team of organisatie
  • Meer verbinding tussen manager en team

“Wat er niet wordt gezegd is minstens zo belangrijk als wat er wel wordt gezegd”

Verbindingen begrijpen en versterken

Gezonde communicatie versterkt verbindingen tussen medewerkers in een organisatie en met de relaties buiten de organisatie. Vaak wordt tijdens vergaderingen veel gepraat over de inhoud (het ‘wat), maar is minder ruimte voor het proces van samenwerken (het ‘hoe’). Wat willen we bereiken? Draagt onze interactie hieraan bij? Wat spreken we hier met elkaar over af?

Effectief communiceren

Zo werken we van buiten naar binnen. Of van groot naar klein. Uitzoomen, analyseren en weer inzoomen. Het gedrag bepaalt de houding en welke kennis moet worden ingezet. Kaders in tijd, geld en invloed dienen daarbij voor alle betrokkenen zo helder mogelijk te zijn. Zo vergroot je de kans op interventies die echt werken. De gekozen boodschappen, middelen en kanalen dragen allemaal bij aan het beoogde effect. Dit effect bepaalt ook of de gekozen strategie succesvol was. Zo niet? Dan is de analyse niet voldoende uitgevoerd.

“Als de interventie bijdraagt aan de gewenste verandering is er pas sprake van effectieve communicatie”

Gezonde interactie is betere samenwerking

Naast advies over hoe je het beste extern kunt communiceren en je je doelgroep wel bereikt bij verschillende omstandigheden, geef ik ook advies over interne communicatie en samenwerkingsvraagstukken. Zodat je medewerkers wel betrokken zijn bij veranderingen. Op die manier benut je het volle potentieel van wat je organisatie te bieden heeft. Van verandercommunicatie tot fusiecommunicatie en van communicatiestrategie tot (sociaal) intranetimplementatie.

Waar kun je mij voor vragen:

Begeleiding

  • Brainstormsessies
  • Missie- en visietrajecten
  • Teamcoachingstrajecten
  • Begeleiden van intervisiegroepen

Meer weten of samenwerken? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking