Verandersamen.nl
Voor wie?

Voor wie?

Iedere vraag is anders, maar vragen over verandering zijn per definitie complex. Anders had de verandering al lang plaatsgevonden en was je dit nu niet aan het lezen. Alles bestaat namelijk uit systemen en netwerken die sterk met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken. Vaak met als functie om te overleven en iets kwetsbaars zoals angst voor het onbekende te beschermen. Daarmee heeft het systeem de neiging zichzelf in stand te houden: de homeostase. Wil je hier meer over weten of over hoe ik dit vertaal naar de praktijk? Kijk dan bij mijn visie en mensbeeld, mijn diensten of doe inspiratie op door het lezen van mijn artikelen.

“Elk systeem heeft de neiging zichzelf in stand te houden.
Wil je iets veranderen, kijk dan eerst naar wat hierin de bepalende factoren zijn”

Teams

Jullie willen of moeten veranderen. Er wordt iets nieuws gevraagd of er zijn gebeurtenissen, waardoor jullie je opnieuw moeten verhouden tot de omgeving. Bijvoorbeeld omdat jullie zelforganiserend gaan werken, er een reorganisatie is of een nieuwe opdrachtgever. Dat is niet altijd even makkelijk, maar spannend en soms zelfs moeilijk. Met stress tot gevolg. Maar met en van elkaar leren kan ook leuk zijn. Met energieke werkvormen, mooie gesprekken en nieuwe inzichten.

Lees meer over teamcoaching, verandercoaching en communicatieadvies

Teamleiders, managers en bestuurders

Als leidinggevende zit je vaak in een spagaat. Je wil vooruit, resultaten boeken. Maar tegelijkertijd wil je dat de sfeer goed is, dat medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en gemotiveerd zijn. Hoe moet je daarmee omgaan? En wat doe je als dat niet lukt? Vaak probeer je het goede te doen, maar sorteer je een tegenovergesteld effect. Medewerkers willen niet meewerken aan jouw idee. Op zo’n moment is het goed om te kijken naar hoe je zelf de situatie in stand houdt. Hoe ga ik om met eigenaarschap? Past het gedrag van mij daarbij? Tijd om jezelf kenbaar te maken.

Lees meer over verandercoaching, teamcoaching en organisatieadvies

Organisaties

Een organisatie is altijd onderdeel van een bepaald systeem. Daarin vervult het een belangrijke functie, anders is er geen bestaansrecht. Ik help om deze functie (weer) helder te krijgen, zodat extern positie en imago worden versterkt. Intern levert dit bewustzijn van de eigen identiteit zowel nieuwe (gezamenlijke) energie op als duidelijkheid in richting en koers. Maar hoe borg je dit nu duurzaam? Zodat er een zelflerende organisatie ontstaat, die blijft werken aan kwaliteit en flexibel kan inspringen op actuele ontwikkelingen. Meer weten?

Lees meer over organisatieadvies, communicatieadvies en verandercoaching

Individuen

Soms lukt het niet om mee te komen met een verandering. Ervaar je weerstand, voel je je niet veilig om je uit te spreken of kun je niet met die collega door één deur. Een andere keer wil jij graag veranderen, maar krijg je je collega’s niet mee. De sfeer wordt er in elk geval niet beter op
Ik ga er altijd van uit dat jij de hulpbronnen beschikbaar hebt voor positieve verandering. Dat je iedere hindernis die je tegenkomt kunt overwinnen om gestelde doelen te bereiken. Dat doel heb je nodig, zodat je achteraf kunt kijken of het de gewenste verandering was die je hebt doorgemaakt.

Lees meer over verandercoaching en communicatieadvies

“Betekenis creëer je niet zelf, maar alleen in je relaties met anderen”