Verandersamen.nl
Voor wie?

Voor wie?

Iedere vraag is anders, maar vragen over verandering zijn per definitie complex. Anders had de verandering al lang plaatsgevonden en was je dit nu niet aan het lezen. Alles bestaat namelijk uit systemen en netwerken die sterk met elkaar samenhangen en op elkaar inwerken. Vaak met als functie om te overleven en iets kwetsbaars zoals angst voor het onbekende te beschermen. Daarmee heeft het systeem de neiging zichzelf in stand te houden: de homeostase. Wil je hier meer over weten of over hoe ik dit vertaal naar de praktijk? Kijk dan bij mijn visie en mensbeeld, mijn diensten of doe inspiratie op door het lezen van mijn artikelen.

“Elk systeem heeft de neiging zichzelf in stand te houden.
Wil je iets veranderen, kijk dan eerst naar wat hierin de bepalende factoren zijn”

Teams en medewerkers

Er wordt iets nieuws gevraagd aan jullie team. Iets waarvoor jullie je moeten ontwikkelen en opnieuw moet verhouden tot ontwikkelingen in de context, Bijvoorbeeld omdat jullie gevraagd is zelforganiserend te worden, moeten werken in een nieuwe samenstelling of met een nieuw systeem. Kortom: je moet veranderen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar spannend en soms zelfs moeilijk. Met stress tot gevolg. Maar met en van elkaar leren kan ook leuk zijn. Met energieke werkvormen, mooie gesprekken en nieuwe inzichten.

Lees meer over teamcoaching, verandercoaching en communicatieadvies

Managers, bestuurders en leiders

Als leidinggevende zit je vaak in een spagaat. Je wil vooruit, resultaten boeken. Maar tegelijkertijd wil je dat de sfeer goed is, dat medewerkers zich verbonden voelen met het team en de organisatie en gemotiveerd zijn. Hoe moet je daarmee omgaan? En wat doe je als dat niet lukt? Vaak probeer je het goede te doen, maar sorteer je een tegenovergesteld effect. Medewerkers willen niet meewerken aan jouw idee. Op zo’n moment is het goed om naar het eigen gedrag te kijken en hoe je zelf de situatie in stand houdt. Welke doelen en waarden streven we na. Hoe ga ik om met eigenaarschap? Past het gedrag van mij daarbij? Tijd om jezelf kenbaar te maken.

Lees meer over verandercoaching, teamcoaching en organisatieontwikkeling

Organisaties

Een organisatie is altijd onderdeel van een bepaald systeem. Daarin vervult het een belangrijke functie, anders is er geen bestaansrecht. Ik help om deze functie (weer) helder te krijgen en om te zetten in communicatiemiddelen, zodat extern zowel positie als imago wordt versterkt. Intern levert dit bewustzijn van de eigen identiteit zowel nieuwe (gezamenlijke) energie op als duidelijkheid in richting en koers. Maar hoe borg je dit nu duurzaam? Zodat er een zelflerende organisatie ontstaat, die blijft werken aan kwaliteit en flexibel kan inspringen op ontwikkelingen. Meer weten?

Lees meer over organisatieontwikkeling, communicatieadvies en verandercoaching

Projecten

Ook in projecten wordt samengewerkt. Zowel binnen (in projectteams) als buiten (met stakeholders, doelgroepen en omgeving). Vaak met concrete doelen om een situatie te veranderen. Dat lukt niet altijd even goed. Vaak omdat doelgroepen anders reageren zoals voorspeld en niet de gewenste gedragsverandering vertonen. Communicatie vervult in beide gevallen een belangrijke functie. Het is de smeerolie, die de motor laat lopen en daarmee een kritische succesfactor is in het slagen van het project. Samen doen we onderzoek naar doelgroepen en verschillende belangen. Zo creëren we een communicatiematrix die werkt en de juiste snaar weet te raken. Meer weten?

Lees meer over projectcommunicatie en communicatieadvies

“Betekenis creëer je niet alleen zelf, maar wordt ook gevormd door je relaties met anderen”