Verandersamen.nl
Organisaties

Organisaties

Or-ga-ni-sa-tie: Een groep mensen die op structurele wijze samenwerkt aan een gedeeld doel om daarmee te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving.

Eerst uitzoomen
Een organisatie is, net als een organisme, altijd onderdeel van een bepaald systeem (de omgeving). Daarin vervult het een belangrijke functie, anders is er geen bestaansrecht. Voordat er interventies gepland worden is het eerst noodzakelijk om uit te zoomen om deze eigen identiteit helder te krijgen. Vaak omschreven in de missie, visie en (kern)waarden.

Aansluiten bij beleving
De volgende stap is om in te zoomen op de eigen organisatie. Het gesprek aan te gaan met medewerkers in alle lagen om deze organisatie identiteit te koppelen aan de eigen identiteit: wat is jouw motivatie om voor deze organisatie te werken? En wat er nodig is om intern tot ontwikkeling te komen, zodat de identiteit in de beleving van klanten of bewoners tot uiting komt.

Zelflerende en communicatieve organisatie
Intern levert dit bewustzijn van de eigen identiteit zowel nieuwe (gezamenlijke) energie op, als duidelijkheid in richting en koers. Maar dit moet ook duurzaam worden geborgd. Zodat er een zelflerende en communicatieve organisatie ontstaat. Die blijft werken aan kwaliteit en flexibel kan inspringen op ontwikkelingen en dit weet om te zetten in effectieve communicatiemiddelen. Zodat extern het imago aansluit bij de interne identiteit.

Verandering is de enige constante in de wereld. Dat vraagt om organisaties die constant veranderen.

Heraclitus (Grieks filosoof)
Meer weten? Bekijk mijn diensten op het gebied van organisatieadvies, communicatieadvies en verandercoaching