Verandersamen.nl
Inspiratie

Inspiratie

Naast informatie over mij en mijn diensten, schrijf ik ook artikelen over wat mij opvalt en bezighoudt in de wereld van coaching, verandering en samenwerking. Veel van de blogs zijn geïnspireerd op (wetenschappelijke) artikelen, publicaties, modellen, video’s en literatuur. Net zo vaak zijn ze geïnspireerd door denkers en stromingen die ons zijn voorgegaan, fenomenen in de natuur en de wereld om ons heen. Veel lees- en kijkplezier!

Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is

K. Schippers (Nederlands dichter)

Systeemdenken

Veel onderwerpen uit de artikelen zijn terug te voeren op systeemdenken. Een holistische manier van kijken naar de wereld, waarin alles met elkaar samenhangt in netwerken en (eco)systemen. Het gaat uit van levende organismen die betekenis ontlenen aan hun functie in het grote geheel. Het systeemdenken is van alle tijden en komt indirect voort uit inheemse culturen en wereldfilosofieën. De moderne westerse wetenschappelijke inzichten zijn echter ontstaan in de jaren ’70. Men ontdekte dat in allerlei wetenschappelijke disciplines, o.a. de cybernetica, kwantummechanica, ecologie, psychologie, psychiatrie, biologie, sociologie en fysiologie sprake was van dezelfde natuurkundige patronen en mechanismes.

Bewustzijn vergroten

Tegelijkertijd ontstond er in de jaren ’70 een nieuwe interesse voor spiritualiteit, gericht op het vergroten van het (zelf)bewustzijn. Vanuit deze combinatie tussen wetenschap en spiritualiteit ontstond vanuit dit nieuwe bewustzijn een behoefte om hiervoor dezelfde taal te gebruiken en methodes te ontwikkelen. Bedoeld om diepgaande verandering in sociale interactie te kunnen creëren en begeleiden. Vanuit deze beweging zijn ‘coaching’ en vele andere methodes als Deep Democracy, NLP, VD, TA, systemisch werk, (familie)opstellingen, Theory U en Future Search voortgekomen.

De natuur is mijn grootste inspiratiebron. Net als veel inheemse culturen.
Culturen die vanuit het westers perspectief vaak als primitief worden beschouwd.

Natuurlijke kringloop

Het is mijn verwachting dat langzaam het systeemdenken het westerse causale oorzaak-gevolg denken zal vervangen als dominante manier van kijken naar de wereld. Van lineair naar circulair. Waarin natuurwetten als grenzen worden beschouwd. Door het vergroten van ons bewustzijn ontstaat meer ruimte voor verschillen tussen mensen en voor nieuwe manieren om waar te nemen en te werken. Zo volgen we steeds meer de natuurlijke kringloop van het leven zelf. Van egosystemen, naar ecosystemen. Iets wat inheemse culturen altijd al deden.

In een systeem is het geheel meer dan de som der delen

Inzoomen en uitzoomen

Het systeemdenken geeft ons een mogelijkheid om het verleden en de toekomst los te laten en ons te verwonderen over de interacties van alles wat leeft in het hier-en-nu. Daarin kun je eindeloos inzoomen en uitzoomen op de diversiteit die uit miljoenen jaren evolutie en ontwikkeling is ontstaan en wat dus ook op menselijke interactie van toepassing is. In teams, organisaties en andere samenwerkingsverbanden. Met patronen, functies, culturen, systemen en andere factoren de ons gedrag bepalen. Een mooie video die dit illustreert is die van The Powers of 10. Een film uit 1977, maar recent uitgebracht in een nieuwe korte versie (ingesproken door acteur Morgan Freeman).

Alles is met elkaar verbonden

Net zo onder de indruk als ik na het kijken van deze film? Verdiep je dan eens eens in het systeemdenken. Door te vertragen en je bewustzijn te vergroten, neem je de wereld om je heen anders waar. Je voelt je onderdeel van een wereld waarin alles met elkaar samenleeft, samenhangt en met elkaar verbonden is door interacties. Aanwezig ‘zijn’ in het hier-en-nu is de enige manier om hiermee in contact te komen. Ook wel bekend als presencing. Wellicht raak je wel net zo geïnspireerd als ik om je gedachten hierover te delen? Meer weten over mijn idealen en mensbeeld? Kijk dan hier.

Systeemdenken is een manier van kijken naar de wereld waarin alles met elkaar verbonden is